Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności i regulamin

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Liga Odkrywców – Bielik Sp. z o.o.

Aktualizacja: 25.05.2018 r. – zmiany dotyczące wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

Niniejsza polityka prywatności określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego Liga Odkrywców, oraz zasady zbierania i korzystania z danych osobowych użytkowników tego serwisu, należącego do Ligi Odkrywców z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul.Tęczowa 29a, 53-601 Wrocław, numer NIP: 8943137248 REGON 382350089.

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Warunki korzystania z serwisu internetowego

Korzystanie z serwisu internetowego Liga Odkrywców wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

  1. dostęp do sieci Internet,
  2. system operacyjny: Windows XP lub nowszy, Mac OS,
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Safari 5.0+, Chrome,

Przetwarzanie danych osobowych

Liga Odkrywców w ramach zarządzania swoją agencją może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla różnych celów w związku z procesami obejmującymi w szczególności: prowadzenie z Panią/Panem korespondencji, udział przez Panią/Pana w konkursach, loteriach i innych wydarzeniach organizowanych przez Ligę Odkrywców, korzystanie przez Panią/Pana z programów lojalnościowych, Pani/Pana uczestnictwo w profilach społecznościowych Ligi Odkrywców oraz zawierania umów z kontrahentami, a także bieżąca współpraca z kontrahentami oraz ich pracownikami lub współpracownikami.

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat zasad przetwarzania przez Ligę Odkrywców Pani/Pana danych osobowych w ramach procesów Ligi Odkrywców związanych z zarządzaniem agencji Ligi Odkrywców oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Ligę Odkrywców Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan kontrahentem Ligi Odkrywców lub pracownikiem lub współpracownikiem kontrahenta Ligi Odkrywców:

  1. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów;
  2. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i współpracowników kontrahentów Ligi Odkrywców; W przypadku, gdy kontaktuje się Pani/Pan z Ligą Odkrywców:

  1. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Ligą Odkrywców 


W przypadku, gdy bierze Pani/Pan udział w konkursie, loterii lub innym wydarzeniu organizowanym przez Ligę Odkrywców:

  1. Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursach i loteriach organizowanych przez Ligę Odkrywców;
  2. Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w innych wydarzeniach organizowanych przez Ligę Odkrywców. 


W przypadku, gdy korzysta Pan/Pani z profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Ligę Odkrywców:

  1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników mediów społecznościowych;

Śledzenie i korzystanie z informacji

Poprzez swoją stronę internetową Liga Odkrywców nie śledzi i nie zbiera informacji dotyczących użytkowników.

Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, aczkolwiek nie mają one żadnego powiązania z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby korzystającej ze strony. Sesja plików cookies kończy się z chwilą zamknięcia przeglądarki. Jeżeli użytkownik odrzuci pliki cookies, może nadal korzystać z naszego serwisu, jednakże dostęp do niektórych jego części może być ograniczony. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na komputerze lub kontrolować sposób takiego przechowywania, dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej.

Łącza do innych stron

Nasz serwis internetowy zawiera łącza do innych stron. Proszę pamiętać, że Liga Odkrywców nie jest odpowiedzialna za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość innych serwisów, do których łącza udostępniamy.

Reklamacje

Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z serwisu internetowego Liga Odkrywców, można składać na piśmie na adres siedziby Ligi Odkrywców. 


Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

oznaczenie użytkownika (w tym jego imię, nazwisko i adres email); opis problemu stanowiącego podstawę złożenia reklamacji; stanowisko lub żądania użytkownika. Liga Odkrywców rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi użytkownika na adres podany w reklamacji.

Powiadomienie o zmianach polityki prywatności

Jeżeli polityka prywatności ulegnie zmianie, użytkownik zostanie o tym poinformowany na stronie internetowej. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji na temat zbieranych przez nas danych, i sposobu ich wykorzystywania. Jeżeli informacje umożliwiające identyfikację osoby będą miały być przez Ligę Odkrywców wykorzystane w inny sposób niż określony w czasie zbierania tych informacji, użytkownicy których to dotyczy zostaną powiadomieni o takim zamiarze za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencji pisemnej. Użytkownik będzie wówczas mógł zadecydować, czy zezwolić nam na wykorzystywanie jego danych w nowy sposób. W przeciwnym razie Liga Odkrywców będzie wykorzystywać dane użytkownika wyłącznie zgodnie z polityką prywatności, na podstawie której zostały zebrane.

O nas

Liga Odkrywców to przygodowa edukacja podana w formie gier terenowych i mission pointów. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody!

Liga Odkrywców © 2022. All Rights Reserved. Designed by Desigo